Små åbne data succeser

Hvordan skaber åbne data værdi?

KL og Open Data DK har fået en række virksomheder og kommuner til at fortælle om deres anvendelse af åbne data. Tilbagemeldingerne har været klare – arbejdet med åbne data gør en forskel!

Vi har samlet alle eksemplerne i pjecen “Små åbne data succeser”. Pjecen gør det tydeligt, at åbne data udgør et vigtigt råstof for innovation og udviklingen af værdifulde løsninger.

Åbne data er springbræt for innovative løsninger på bl.a. kommunale udfordringer som klimasikring og trængsel. I kommunerne arbejdes der kontinuerlig på at gøre data offentligt tilgængelige og understøtte udviklingen af innovative digitale løsninger. "Små åbne data succeser" giver nu konkrete eksempler på, hvordan de åbne data skaber værdi.

Vidste du f.eks., at åbne data kan hjælpe dig til et bedre boligkøb eller at finde den nærmeste ledige parkeringsplads? I pjecen kan læse om virksomheden DinGeo, som er afhængig af åbne data, når de giver borgere indsigt i deres lokalområde og finder informationer om alt fra trafikstøj, hårdhed i drikkevandet, risiko for oversvømmelse og giver borgerne et bedre beslutningsgrundlag inden et huskøb.


Se videoerne