Elevatortaler

Smart teknologi gør cykelturen sjov og sikker

Smarte løsninger kan øge skolebørns fysiske aktivitet ved at gøre cykelturen til skole både sjov og sikker. Det underbygger børn og unges indlæring samt deres kendskab til fremtidens teknologi.

Manglende fysisk aktivitet hæmmer børns indlæring. Læring kræver bevægelse. Men langt de fleste børn lever ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om at bevæge sig mindst én time om dagen, og mange bliver kørt i skole. Det er en stor udfordring. I Egedal Kommune har de fundet en smart løsning. I samarbejde med kommunens børn- og unge har man gennem smart teknologi anlagt en både tryg og sjov cykelsti, der motiverer børn og unge til at cykle og bruge cykelhjelmen på vej i skole. Helt konkret har kommunen anlagt en sikker sti, hvor der er opstillet 9 store skulpturer af dyr med indbyggede LED lys. Skulpturerne laver et lysshow, når en cyklist med en chip på cykelhjelmen kommer cyklende forbi. SuperZOOkelstien har gjort det sjovt at cykle i skole og fået flere børn og unge op på cyklen. Samtidig motiverer den børn og unge til at lære mere om smart teknologi – og både dyr og chip på cykelhjelmen kommer fra børnenes egne smarte ideer. Derudoverer cykelstien gjort så fleksibel, at eleverne kan ændre lysshowet og se resultatet, så snart de hopper på cyklen. Det er smart. Det skaber fysisk aktivitet. Og det underbygger børn og unges indlæring og kendskab til fremtidens teknologiske muligheder.

Det er dét, kommunale smart city løsninger handler om. At bruge data og teknologi intelligent til gavn for borgerne. Hvordan tror du, at smart city kan bidrage til at løse udfordringerne i Børn- og ungeforvaltningen i vores kommune?"

Smarte løsninger skaber tryghed for plejehjemsborgere

Sensorteknologi i gulve hjælper personale til at optimere deres service til borgere på plejehjem og skaber større tryghed.

Borgere på plejehjem er en gruppe, der kræver en stor og dedikeret indsats fra kommunens plejepersonale. Plejepersonalet vil møde den enkelte borgers behov, og bl.a. skabe tryghed hos borgerne og deres pårørende. Ved at integrere sensorteknologi i gulvet på to plejehjem i Aalborg Kommune har man skabt større tryghed og øget livskvaliteten for borgerne. Samtidig har det effektiviseret arbejdsgange og givet plejepersonalet et bedre overblik. Gulvet fortæller plejepersonalet, hvis en borger står op om natten, er på vej ud af boligen eller er faldet på gulvet. Dette bidrager til, at målrette, hvor man sætter ind. Det er smart - og det skaber tryghed. For plejepersonalet, for borgerne og for de pårørende.

Det er dét kommunale smart city løsninger handler om. At bruge velfærdsteknologiog data intelligent til gavn for borgerne. Og samtidig give mulighed for at udvikle og optimere den kommunale drift. Hvordan tror du, at smart city kan bidrage til at løse udfordringerne i Sundheds- og socialforvaltningen i vores kommune?

Smart teknologi hjælper mod oversvømmelser

Sensorteknologi afhjælper tiltagende oversvømmelser i kystnære områder, og skaber mere tryghed for borgere og virksomheder.

Tiltagende skybrud og forhøjede vandstande skaber store udfordringer for både borgere og myndigheder i kystnære kommuner. I de senere år er hændelserne kommet med stadigt kortere mellemrum og større kraft. I Vejle Kommune har de fundet en smart løsning. Ved at integrere vandmodeller, sensorer og vejrdata kan kommunen og forsyningsselskabet forudsige vandstandsstigninger og sørge for at byens sluser åbner og lukker på det rigtige tidspunkt. Detbeskytter de udsatte områder. Løsningen har allerede resulteret i færre oversvømmelser, målbare besparelser i Vejle Kommune og skabt nye muligheder inden for klimatilpasning ved kysten. Det er smart – og det fremtidssikrer området.

Det er dét kommunale smart city løsninger handler om. At bruge data intelligent til gavn for borgerne. Og samtidig give mulighed for at udvikle og optimere den kommunale drift. Hvordan tror du, at smart city kan bidrage til at løse udfordringerne i Teknik- og miljøafdelingen i vores kommune?

Smart City løsninger skaber nye muligheder for lokale virksomheder

Smart City tiltag tiltrækker virksomheder, start ups og studerende og er derfor centralt i kommunens erhvervsstrategi.

Det kan være en udfordring for kommuner at fastholde virksomheder, start ups og studerende i lokalområder. Mange søger mod byerne. Det gør det svært at sikre vækst og arbejdspladser lokalt. Særligt for mindre kommuner er det helt afgørende, men også mellemstore og store kommuner har interesse i at sikre, at unge og virksomheder bliver i lokalområder.Her kan Horsens Kommunes erhvervsrettede tilgang til Smart City give god inspiration. Ved brug af smart teknologi har kommunen skabt nye muligheder for udvikling lokalt. Helt konkret har kommunen etableret et fysisk netværk, der muliggør kommunikation mellem sensorer og dataopsamlende gateways. Teknologien er sat til fri rådighed for virksomheder, iværksættere og studerende. Herigennem har kommunen skabt et åbent laboratorium, hvor fremtidens digitale løsninger testes. Det er smart – og det skaber nye, innovative muligheder. For virksomheder, for studerende og for kommunen selv. Det kan man gøre i byer af alle størrelser.

Det er dét kommunale smart city løsninger handler om. At bruge data intelligent til gavn for borgere såvel som virksomheder. Og samtidig give mulighed for at udvikle og optimere den kommunale drift. Hvordan tror du, at smart city kan bidrage til at løse udfordringerne i Beskæftigelses- og erhvervsforvaltningen i vores kommune?

Kultur- og fritid

Smart City forbedrer kommunens fritidsfaciliteter

Sensorteknologi kan sikre, at idrætsfaciliteter benyttes optimalt.

Den store efterspørgsel på kommunale fritids- og idrætsfaciliteter gør, at det ofte er svært for os i kommunen at følge med. Det betyder, at vi nogle gange er nødt til at afvise lokale foreninger og idrætshold. Det er uheldigt. Vi vil nemlig meget gerne understøtte borgernes ønske om aktivitet i lokalområdet. Den umiddelbare løsning er at bygge flere haller. Men det er dyrt og vil tage ressourcer fra andre kommunale indsatsområder. I Odense Kommune har man fundet en smartere løsning. Her har man opsat sensorer i sportshaller og målt den faktiske aktivitet i hallerne. Det har vist sig, at hallerne til tider står tomme på tidspunkter, hvor de rent faktisk er booket. Det åbner op for, at man kan udnytte faciliteterne mere optimalt. Det er smart – og det giver god mening. For foreningerne, for de aktive borgere og for kommunen.

Det er dét kommunale smart city løsninger handler om. At bruge data intelligent til gavn for borgerne. Og samtidig give mulighed for at udvikle og optimere den kommunale drift. Hvordan tror du, at smart city kan bidrage til at løse udfordringerne i Kultur- og fritidsforvaltningen i vores kommune?